Logopedie:

We zijn geconventioneerde logopedisten en hanteren onderstaande tarieven.

• patiënten zonder voorkeursregeling
  Tarief praktijk Terugbetaling (gewoon verzekerd) Remgeld Tarief school Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30' € 42.75 € 35.25 € 7.50 * * *
Evolutiebilan € 51.50 € 40,50 € 11.00 * * *
Therapie: 30' € 36.14 € 30.64 € 5.50 € 34.91 € 28.91 € 6.00
Therapie: 60' € 73.59 € 61.95 € 11.00 * * *
• patiënten met voorkeursregeling
  Tarief praktijk Terugbetaling (gewoon verzekerd) Remgeld Tarief school Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30' € 42.75 € 39.75 € 3 * * *
Evolutiebilan € 51,50 € 47 € 4,50 * * *
Therapie: 30' € 30,14 € 34.14 € 2 € 34.91 € 32.91 € 2
Therapie: 60' € 72.59 € 68.09 € 4,50 * * *
• patiënten via aanvullende verzekering
  Tarief praktijk Terugbetaling (gewoon verzekerd) Remgeld Tarief school Terugbetaling Remgeld
Therapie: 30' € 35.00 € 10 € 23,00 € 35.00 € 10 € 25.00

Het remgeld blijft gelijk.
Extra:
- verslagen op vraag van de ouders/school/tandarts of andere worden aangerekend
- besprekingen met CLB’s en dergelijke worden aangerekend

Om het u administratief eenvoudiger te maken, wordt er bij voorkeur gewerkt met een factuur. Op het einde van elke maand krijgt u steeds een overzicht met de data van de geleverde prestaties. De betaling gebeurt via overschrijving. Vb. De rekening van de maand september wordt eind september meegegeven. De betaaltermijn bedraagt 20 kalenderdagen. Bij een laattijdige betaling, bekomt u een 1e herinnering. Een tweede aanmaning gebeurt meestal via een aangetekend schrijven. Bij facturen die langer dan drie maanden openstaan, wordt de logopedie tijdelijk stopgezet of de overeenkomst beëindigd. Prijswijzigingen worden meestal gecommuniceerd via een nota ‘tariefwijziging’ bij de factuur van de vorige maand. De meest recente prijzen zijn ook steeds beschikbaar op de website en in de wachtzaal. De getuigschriften worden pas meegegeven wanneer de rekening volledig betaald is.

Mutualiteit Aantal sessies Tussenkomst Link
CM Midden Vlaanderen 40 sessies € 10 https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/logopedisten/cm-tegemoetkoming
Liberale Mut Oost- Vlaanderen 100 sessies € 10 https://www.lm-ml.be/nl/voordelen-en-diensten/terugbetaling-logopedie
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 50 sessies € 7,00 https://www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/gezonde-kinderen
Solidaris Oost- Vlaanderen 100 sessies € 10 https://www.solidaris-vlaanderen.be/terugbetaling-logopedie
HELAN 150 sessies € 10 https://www.helan.be/nl/magazine/thema/terugbetaling-logopedie/
Onafhankelijk Ziekenfonds 154 sessies € 10 https://www.oz.be/gezondheid/oz-voordelenpakket/gezondheid/logopedie
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 80 sessies € 7,50 https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/logopedie/


Kine:

De tarieven voor kine kan u hier terugvinden


Praktische afspraken:

Wanneer de sessie wegens omstandigheden niet kan doorgaan, moet deze zo snel mogelijk worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de sessie aangerekend volgens onderstaand schema:
- Minstens 24u op voorhand afzeggen: er wordt geen consultatie aangerekend.
- Minder dan 24u op voorhand afzeggen: de eerste keer wordt het door de vingers gezien. Vanaf de tweede keer wordt er een volledige consultatie aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit (behalve bij overmacht, zoals uitzonderlijke familiale omstandigheden, ongeval, ziekte na afhalen op school…).
- Niet afzeggen van de afspraak: er wordt een volledige consultatie aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.
Sommige kinderen volgen logopedie op school. Hierbij willen we ook extra aandacht vragen voor occasionele vakantiedagen, pedagogische studiedagen, uitstappen, medisch onderzoek, sportdagen, …… .
Deze annulaties van de therapie dienen door de ouders op dezelfde wijze te worden gemaakt zoals hierboven reeds aangegeven. De afwezigheden op school worden namelijk op dezelfde wijze verwerkt als een afwezigheid op de praktijk.

Schoolvakanties:
Omdat de planning voor zowel de logopedisten als voor de ouders tijdens de vakantie anders kan zijn dan tijdens het schooljaar, wordt er tijdens de vakantie met een aangepast uurrooster gewerkt. Enkele weken voor de aanvang van de vakantie ontvangt u een mail. We werken met een onlineplatform, daarop kunt u alle mogelijke logopediemomenten, die het best bij uw planning aansluiten, aanduiden en inplannen.