Logopedie:

Aanmelding:
  1. In eerste instantie dient u langs te gaan bij een NKO-arts/ pediater. Die zal u een voorschrift logopedisch bilan* bezorgen waardoor u later kan genieten van terugbetaling.
  2. Er wordt een logopedisch onderzoek afgenomen. Afhankelijk van de ernst/aard van de stoornis kan dit onderzoek van duur variëren. De resultaten worden besproken met de patiënt/ ouders.
  3. De NKO-arts/pediater dient het verslag te tekenen en het voorschrift voor logopedische revalidatie goed te keuren.
  4. Het volledige dossier wordt doorgestuurd naar het hoofdbureau van uw mutualiteit.
  5. Enige tijd later ontvangt u het besluit van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. Indien dit positief is kunnen we starten met de logopedie. De therapie kan doorgaan op de praktijk, aan huis of op school (steeds in samenspraak met de leerkracht en directie).
Verlenging periode:

Voor het verstrijken van 1 jaar logopedische therapie wordt de patiënt opnieuw getest en indien noodzakelijk kan de therapie worden verlengd voor een periode van 12 maanden. Uiteraard moet bovenstaande weg terug bewandeld worden, maar veelal mag u nu langsgaan bij de huisarts.Kinesitherapie:

Aanmelding:

  1. Telefonisch of via e-mail na doorverwijzing van: huisarts, kinderarts, CLB, school, eigen initiatief, …..
  2. Bij de eerste intake breng je het voorschrift kine mee (max 2 maanden oud). Iedereen heeft recht op 18 courante beurten/ kalenderjaar. Zo’n voorschrift vraag je aan de huisarts.
  3. Tijdens deze 18 beurten probeer ik op een gestructureerde manier te werk te gaan om zo het probleem te verhelpen. Afhankelijk van de hulpvraag, start ik ofwel eerst met een motorisch onderzoek ofwel onmiddellijk met de therapie.
  4. Indien ik opmerk dat er een groter onderliggend probleem aanwezig is, zal er een psychomotorisch onderzoek plaatsvinden. Indien hier afwijkende resultaten bekomen worden, is een doorverwijzing naar een kinderarts/kinderneuroloog aangewezen. Op die manier kan een specifiek statuut opgevraagd worden naargelang de pathologie. Dit geeft recht op meerdere beurten aan een hogere terugbetaling. Statuut F-pathologie: geeft recht op 60 beurten/ jaar Statuut E-pathologie = “zware aandoeningen” : geeft recht op meer dan 60 beurten/ jaarGDPR:

Klik hier om de nodige info met betrekking tot GDPR te lezen.